การชำระเงิน

  1. ยืนยันสั่งผลิตมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน และชำระส่วนที่เหลือในวันนัดส่งมอบสินค้า
    (ยอดเงินน้อยกว่า 5,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
  2. ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)
  3. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชำระค่าบริการโดยการโอนเข้าบัญชี

บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุขาภิบาล 1 (บางบอน)
ชื่อบัญชีบจก. รัชนิกร อินเตอร์เทรด
เลขที่บัญชี041-1-55514-3
ประเภทออมทรัพย์

* กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน