29 มี.ค.

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหนให้โดนใจผู้บริโภค

พิมพ์บรรจุภัณฑ์

พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ราคาถูก กล่องสบู่สกรีนโลโก้ ราคาถูก ผลิตกล่องลิปสติก กล่องอาหารเสริม

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทไหนให้โดนใจผู้บริโภค

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันนั้นมีการคิดค้นนวัตกรรมมากมาย ที่ทำให้ความหมายของบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนไป บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ห่อหุ้มสินค้าเพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย แต่บรรจุภัณฑ์นั้นช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้มีความสดใหม่ สวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัย มีรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับบุคคลในทุกเพศทุกวัย

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องคำนึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตและโรงงานต่างๆ รวมถึงเรา Printcafe ก็มีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น กล่องครีม กล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอาง กล่องอาหารเสริม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ดังนี้

 • พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

อย่างที่รู้กันดีว่าหลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทย    กำลัง เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นพิมพ์บรรจุภัณฑ์จึงจะต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย โดยที่ยึดความสะดวกสบายของผู้สูงอายุ และสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวัยทำงานนั้น ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบก็จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นแบบที่พกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบา เดินไปรับประทานไปได้

 • การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร

เพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ หรือการทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อมาบริโภคว่าสะอาดและปลอดภัย (Food safety) นวัตกรรมในด้านนี้ถือว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ได้แก่

 • พิมพ์บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Intelligent packaging)

เช่น การนำฉลาก RFID มาใช้เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลตั้งแต่ที่มาต่างๆของ วัตถุดิบที่ใช้ผลิต แหล่งที่ผลิต วันเดือนปี อายุการเก็บรักษา หรือข้อมูลโภชนาอื่นๆ การนำฉลากที่สามารถบอกถึงความสดของอาหารที่ บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ ฉลากเปลี่ยนสี ที่จะมีการตรวจสอบแบบตลอดเวลา (Real-time indicator sensor) ถ้าหากอาหาร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่น มีการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของเชื้อโรคภายในอาหารนั้น ฉลากก็จะมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิม เช่น จากสีเหลืองไปเป็นสีน้ำเงิน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่ซื้อไปมีความปลอดภัยที่จะนำไปบริโภคได้

 • พิมพ์บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging)

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใส่วัสดุที่จะสามารถลดจำนวนหรือต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือใส่สารดูดความชื้นหรือดูดก๊าซชนิดต่างๆ ที่ส่งผลให้ผลไม้หรืออาหารเน่าเสียได้เร็วขึ้น เป็นต้น ซึ่งถ้าหากว่ามีตัวช่วยเหล่านี้อยู่ใน บรรจุภัณฑ์นั้นๆก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าอาหารนั้น ปลอดภัยมีอายุการเก็บที่นานโดยที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมาทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือ คุณภาพของอาหารไม่ด้อยลงไปจากเดิม

 • พิมพ์บรรจุภัณฑ์สมาร์ท ( Smart Packaging)

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้นๆ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือจากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น self-healing polymer materials เป็นวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่ถูกทำให้เสียรูปไป โดยจะมีสารที่จะเป็นตัวช่วยรักษา (healing agent) ที่จะทำให้วัสดุสามารถกลับคือสู่สภาพเดิมได้ ก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความ เสียหายหรือปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้ นอกไปจากนั้นยังมี self-cleaning polymer materials เป็นวัสดุสามารถทำความสะอาด ตัวเองได้ โดยการทำให้ผิวหน้าของวัสดุนั้นไม่รับน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้ติดอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุนั้นๆ

 • พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly packaging)

แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต จะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพยายามเลือกใช้วัสดุให้บางลงหรือมีน้ำหนักน้อยลงแต่จะ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มีสมบัติในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรือไม่ก็จะใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

 • บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค หรือมีความโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใค

ได้แก่ Personalized packaging หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนตัว เช่น การพิมพ์ชื่อของตัวเองหรือบุคคลที่เราต้องการระบุชื่อลงบนเครื่องดื่มโค้กกระป๋อง ซองมันฝรั่งเลย์ที่มีแคมเปญให้สามารถ ออกแบบซองด้วยตัวเอง การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการผลิตในระยะยาวแต่สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้ใน โอกาสต่างๆ ได้

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความ มั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นคือ ผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิดเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดโดยนำหลักการของ ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์และพยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ที่ Printcafe เรารับพิมพ์กล่องกระดาษทุกรูปแบบ ราคาถูก ประหยัดเวลา และไม่เสียเงินเกินความจำเป็น

26 มี.ค.

ข้อมูลบนฉลากสินค้า มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร 

ฉลากสินค้า

ฉลากติดสินค้า พิมพ์ฉลาก สติ๊กเกอร์กันปลอม

ฉลากสินค้า เช่น ฉลากปิดบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดีไซน์บรรจุภัณฑ์น้ำดื่มให้สวยงามน่าดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นเพราะนอกจากฉลากสินค้านั้นจะเป็นการแสดงข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค แล้ว ยังสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้น้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาๆ หรือเครื่องดื่มชนิดอื่นๆที่บรรจุลงขวด ต่างก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและต้นทุนไม่แพง ธุรกิจน้ำดื่มจึงกลายมาเป็นอีกทคางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความโดดเด่นและสื่อสารแบรนด์ของคุณได้ ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร,โรงแรม,ศูนย์อาหารหรือสถานีบริการน้ำมันและแก๊สร้านค้าอื่นๆ  จะนิยมสั่งผลิตน้ำดื่มที่ติดฉลากเป็นชื่อร้านของตนเองไปใช้ภายในองค์กร

ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือด การสร้างจุดเด่นแก่สินค้าและบริการจึงมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาเยือน และทำให้ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ซึ่งน้ำดื่มที่ขายกันทุกวันนี้จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะต้องแสดงเลข อย. บนฉลากของผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมมาตฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยต้องขออนุญาตผลิต และขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร ส่วนการควบคุมมาตรฐานสถานที่ผลิตจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นเอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 20  .. 2544 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็น มีกระบวรการผลิตที่ถูกต้อง มีการควบคุมสุขอนามัยโดยการแสดงฉลากสินค้านั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 เรื่องฉลาก

ซึ่งข้อมูลบนฉลากสินค้า บรรจุน้ำดื่มจะต้องระบุข้อความต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ดังนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย น้ำดื่มตรา “______”

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ

โดยชื่อต้องอ่านออกเสียงตรงตามชื่อภาษาไทย Drinking water “__________”brand

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตน้ำดื่ม และเบอร์โทรศัพท์

เลข อย. แสดงด้วยเครื่องหมายขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มม. ซึ่งต้องให้สีของตัวเลขตัดกับสีพื้นภายใน กรอบซึ่งเป็นสีขาว และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก

ปริมาณอาหารแสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ

ฉลากสินค้าติดขวดน้ำดื่มนั้น สามารถผลิตจากสติ๊กเกอร์โปร่งใสเพื่อให้เห็นเป็นเนื้อเดียวกับสีของบรรจุภัณฑ์ หรือสติ๊กเกอร์ทึบแสงเพื่องานพิมพ์ที่เน้นสีสันสวยงาม หรือสติ๊กเกอร์ขาวมันเพื่อยกระดับสินค้าด้วยความเงางามของสติ๊กเกอร์ ที่ Printcafe.aisa เรารับพิมพ์ฉลากสินค้า และกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ที่นอกจากราคาจะเป็นกันเองแล้ว ยังมีคุณภาพดีที่คุณจะต้องประทับใจในการบริการของเราอย่างแน่นอน

23 มี.ค.

สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์ด้วย 2 แนวคิดที่ใช้ได้จริง

พิมพ์บรรจุภัณฑ์

สร้างความโดดเด่นให้แบรนด์ของคุณ

พิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญของแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง แบรนด์ต่างๆต้องนำเสนอบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจและตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์ส่วนตัว

ในขณะที่เราเห็นการเพิ่มขึ้นของแบรนด์ใหญ่ๆที่เข้าสู่ตลาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่วางจำหน่ายตามร้านค้าในตลาด

นอกห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของแบรนด์ใหญ่ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ หรือจะเป็นแบรนด์ส่วนตัวก็ต่างให้ความสำคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์กันทั้งสิ้น

1. แบรนด์จำเป็นต้องโดดเด่น

แบรนด์ภาคเอกชนใหญ่ๆมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เพราะลูกค้าระดับใหญ่ของพวกเขาคาดหวังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องมีระดับพรีเมี่ยม แต่พวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาย เพราะอย่างไรฐานลูกค้าของแบรนด์เอกชนเหล่านี้ก็ภักดีต่อแบรนด์ซะเป็นส่วนใหญ่ – แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ในห้างสรรพสินค้านั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันของแบรนด์ใหญ่ๆ พวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีที่จะเป็นมากกว่าทางเลือกที่ถูกกว่า และหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์ใหญ่ๆนั้นก็คือการลดต้นทุนในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ที่จริงถ้าเรามองย้อนไปเราจะพบว่าหลายๆแบรนด์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์นัก แต่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกๆแบรนด์หันมาแข่งขันกันที่จะโดดเด่นในชั้นวางสินค้า ซึ่งถ้าลองสังเกตดูให้ดี สิ่งที่แบรนด์ใหญ่ๆนั้นมีร่วมกันคือ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีความเรียบง่าย ผสานไปกับความสวยงามที่ง่ายต่อการจดจำ”

2. ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

บรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ใหญ่ๆ มีสิทธิ์ใช้ชื่อแบรนด์เนมเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ดังนั้นแบรนด์ส่วนตัวของคุณก็อาจจะใช้ชื่อร่วมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ เช่น หากผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นครีมเมือกหอยทาก ก็อาจจะใช้ชื่อร่วม และต่อด้วยชื่อสินค้า ตัวอย่าง ครีมเมือกหอยทาก ตรา  Premium Snail เป็นต้น

เพราะการที่ใช้วิธีนี้นั้น อาจจะทำให้เรานั้นเป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคบางคนที่งบไม่พอที่จะซื้อสินค้าจาก   แบรนด์ใหญ่ๆที่มีราคาแพงกว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ลูกค้าจะได้ลองสินค้าของเรา และถ้าหากใช้ได้ดีก็จะเกิดการซื้อต่อ การบอกต่อไปให้คนรอบข้างซื้อสินค้าของเรา ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องผ่านการตีความมากนัก และพยายามออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความเรียบง่ายและความจริงใจต่อลูกค้า

ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับการสร้างแบรนด์นั้นเป็นสิ่งที่ต่างพึ่งพากันและกันอย่างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า การที่จะทำแบรนด์ออกมาให้ดี ให้ติดตลาด และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคนั้น ก็ต้องอาศัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีควบคู่กันไปด้วย

ซึ่ง Printcafe.asia เราก็ได้ให้บริการทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการผลิตที่เป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยทีมงานคุณภาพ เครื่องจักรได้มาตรฐาน วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ และราคาที่สบายกระเป๋า ทำให้เราเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศ

21 มี.ค.

3 ขั้นตอนการออกแบบกล่องสบู่ ฉบับกระทัดรัด เข้าใจง่าย

กล่องสบู่

กล่องสบู่ 

ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก กล่องสบู่ที่สวยงามจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า เป็นที่จดจำของผู้บริโภค การทำกล่องสบู่จะต้องเข้าใรเรื่องการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดไอเดียการออกแบบกล่องสบู่ที่มีความแปลกใหม่ โดดเด่นสะดุดตา ไม่เหมือนใคร และเป็นที่น่าจดจำ เป้าหมายส่วนใหญ่ของการทำกล่องสบู่ก็เพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการต่างๆ

เมื่อผู้บริโภคเห็นกล่องสบู่ ก็จะรู้ได้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์ด้านในคืออะไร มีอะไรเป็นส่วนผสมหลัก และมีสรรพคุณอย่างไรเพราะฉะนั้นการออกแบบกล่องสบู่ จึงจัดว่ามีความสำคัญมากในการทำธุรกิจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์สินค้าดูโดดเด่น น่าสนใจ จดจำได้ง่าย ถือเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นกล่องสบู่จึงมีไว้ใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้…

 • ด้านจิตวิทยา คือต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก เกิดความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริษัท ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในตัวสินค้า ผ่านกล่องสบู่นั้น ๆ และที่สำคัญคือสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นกล่องสบู่
 • ด้านพฤติกรรม คือ ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อการจูงใจผ่านกล่องสบู่ของของสินค้าหรือขององค์กร
 • ด้านภาพพจน์ คือ ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริษัท ผ่านทางกล่องสบู่ ทำให้เกิดความนิยมชมชอบต่อผู้ผลิต

แต่ถึงอย่างนั้นการออกแบบกล่องสบู่ ก็ไม่ใช่ว่านั่งคิดแล้วจะมีขึ้นมาได้เลย การจะออกแบบอะไรซักอย่างจะต้องใช้เวลาคิด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่าง เพื่อให้กล่องสบู่ที่ออกแบบมานั้นสามารถตอบโจทย์ให้กับบริษัท สินค้า หรือบริการได้เป็นอย่างดี สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อออกไปสู่ผู้คนภายนอกได้ตามที่คาดหวังไว้ โดย printcafe ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การพิมพ์กล่องสบู่และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ตั้งแต่การออกแบบไปจนขั้นตอนผลิต ด้วยความใส่ใจในทุกๆขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการพิมพ์กล่องสบู่ มีดังต่อไปนี้ค่ะ…

1. จัดเตรียมการออกแบบกล่องสบู่

ก่อนเริ่มการพิมพ์ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอยากให้กล่องสบู่สื่อสารกับใคร เรื่องอะไร เพราะที่จริงแล้ว กล่องสบู่นั้นไม่ได้เป็นเพียงกล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดาๆ แต่กล่องสบู่นั้นได้สะท้อนภาพลักษณ์ และภาพพจน์ในทางการตลาดของกิจการของคุณอีกด้วย การออกแบบกล่องสบู่นั้นเป็นการสื่อสารกับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร สีที่ใช้ และรูปภาพกราฟฟิกต่างๆ กล่องสบู่ที่ดีควรจะสามารถทำให้คนจดจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆที่มองเห็น   

2. การออกแบบกล่องสบู่

ถ้าหากคุณมีแบบกล่องสบู่อยู่แล้ว ก็สามารถส่งให้ทีมงานของเราพิมพ์ออกมาได้เลยค่ะ หรือถ้าหากยังไม่มี อาจจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาแบบที่ชอบในอินเตอร์เน็ต ระบุรายละเอียดอย่างเช่น ขนาดกล่อง สี จำนวน ฯลฯ แล้วจึงส่งให้ทีมงานของเราออกแบบให้ค่ะ

3. การพิมพ์กล่องสบู่

พิมพ์กล่องสบู่กับ Printcafe นอกจากคุณจะได้กล่องสบู่ที่มีคุณภาพแล้วนั้น คุณจะได้รับความประทับใจในการบริการของทีมงาน และด้วยความเป็นมืออาชีพของเราจะทำให้งานพิมพ์ของคุณออกมาตรงเวลา นอกจากนี้เครื่องจักรของเรายังนำเข้าจากต่างประเทศ การพิมพ์ที่ความละเอียด 2400 DPI จะช่วยให้กล่องสบู่ที่ได้รับนั้น มีสีสันสดใส ตัวหนังสือคมชัดไม่เลือน ไม่เบลอ เหมือนการพิมพ์ Inkjet ของโรงพิมพ์ทั่วไปอีกด้วย

เพราะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบกล่องสบู่ของคุณให้ออกมาได้ตรงกับความต้องการและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าหรือบริษัทของคุณได้อย่างเกินความคาดหมาย ถึงใครหลายๅคนจะมองว่าการออกแบบกล่องสบู่พรีเมี่ยม บรรจุภัณฑ์แบบทันสมัย หรือการพิมพ์บรรจุภัณฑ์จะเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่สำหรับเราเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง ดังนั้นหากคิดจะพิมพ์กล่องสบู่ นึกถึงเราสิคะ

เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ >> คลิกเลย <<

19 มี.ค.

ของมันต้องมี! ขั้นตอนการทำกล่อง DIY ใครๆก็ทำได้

ขั้นตอนการทำกล่อง DIY ใครๆก็ทำได้

เจ้าของแบรนด์มือใหม่หรือผู้ที่กำลังมองหา กล่องกระดาษ  เพื่อใช้มอบของขวัญในโอกาสพิเศษที่มีความต้องการที่จะใช้เพียง 1-2 กล่อง สำหรับการเริ่มต้นการทำกล่องกระดาษให้มีความเหมาะสม, ความสวยงาม, ความทันสมัยเป็นหัวใจสำคัญสำหรับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สวยๆ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเติมเต็มหรือเพิ่มโอกาสในการซื้อของสินค้า จึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภครับทราบถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และช่วยยกระดับของสินค้าให้ดูมีคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง บรรจุภัณฑ์ต้องพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งเช่นกันค่ะ  

การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

การออกแบบกล่องกระดาษ

สิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก่อนทุกครั้งก็คือ ประโยชน์ของการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ รู้ว่าลูกค้าหรือผู้รับต้องการอะไร แล้วขั้นตอนต่อมาจึงค่อยผลิตสินค้าเพื่อให้เริ่มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย เช่น กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ของแห้ง ของเหลว หรือของใช้ที่จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน คือ เน้นความสวยงาม, เพิ่มความแปลกใหม่, วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง หยิบง่ายใช้ได้สะดวกเปิดรับประทานง่าย, ขนาดกะทัดรัด, น่ารักมุ้งมิ้งหรือสวยหรู, หยิบจับถนัดมือ, มีฝาปิดสนิท อีกทั้งต้องดูสะอาดปลอดภัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป

หากคุณกำลังมองหาโรงงานพิมพ์กล่อง แต่กลับพบว่าค่าใช้จ่ายในการทำกล่องเกินกำลังสำหรับผู้เริ่มต้นเกินไป ทางเราจึงอยากแนะนำการทำกล่องด้วยตัวเอง ที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการได้ดีที่สุดและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

1.แพทเทิร์นของกล่อง

ก่แพทเทิร์น (Pattern)  ก็คือ ลักษณะกล่องตอนกางออก หรือคลี่ออก ทั้งนี้จะเป็นโครงสร้างแบบกล่องที่มีขนาดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อให้คนออกแบบสามารถดีไซน์สีสันและลวดลาย (artwork) ลงบนกล่องได้ง่ายขึ้น ซึ่งอันที่จริงแพทเทิร์นกล่องมีหลายแบบมาก แต่ทางเราจะเลือกแพทเทิร์นหลักๆที่คนนิยมใช้กันมานำเสนอ ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดไอเดียให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นประเภทไหน ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นอะไร กล่องครีม, กล่องสบู่, กล่องอาหาร เป็นต้น  ล้วนแล้วแต่ก็ต้องการกล่องสวยๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจกันทั้งสิ้น

 • ทรงฝาเสียบ

  โรงพิมพ์กระดาษ 05

  กล่องกระดาษอาร์ตการ์ดขาว แบบฝาเสียบ ผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ

ทรงนี้เป็นทรงยอดนิยมเพราะใช้กระดาษไม่มากอีกทั้งยังเรียบง่าย ค่อนข้างประหยัดกระดาษในการทำและสะดวกเวลาใช้งาน ตัวก้นกล่องจะสามารถแปลงเป็นตัวล็อกได้ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องกระดาษ  ซึ่งกล่องทรงนี้เหมาะกับสินค้าทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางค์ กล่องครีม กล่องสบู่ หรือกล่องขนม

 • ทรงสไลด์

  กล่องจั่วปังราคาถูก

  กล่องกระดาษแข็งอย่างดี แบบสไลด์ ผลิตขั้นต่ำเพียง 300 ใบ

ทรงสไลด์จะลักษณะเหมือนกล่องไม้ขีดคือ มีชิ้นตัวกล่อง กับตัวปลอกสวม เปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ไปมาได้ ซึ่งจะดูดีมีลูกเล่นมากกว่ากล่องแบบฝาเสียบ เหมาะกับสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางค์ กล่องสบู่ กล่องขนม กล่องของขวัญ รวมถึงสินค้าอื่นๆที่ต้องการออกแบบกล่องให้มีสไตล์ที่ถูกใจทั้งผู้มอบและผู้รับ

 • ทรงกล่องฝาครอบ

  กล่องสบู่ฝาครอบ

  กล่องกระดาษแบบฝาครอบ ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 350

ทรงนี้จะเป็นกล่องกระดาษที่ประกบกัน 2 ชิ้น ซึ่งมีตัวกล่องกับฝาครอบ จะใช้กระดาษค่อนข้างเยอะกว่าทรงอื่นๆ เพราะต้องใช้กระดาษอย่างละแผ่นในการทำตัวกล่องและทำฝาครอบ ซึ่งกล่องลักษณะเป็นงานที่ค่อนข้างปราณีตเหมาะกับสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาเช่นกล่องเครื่องสำอาง หรือ กล่องครีม

 • ทรงกล่องเค้ก

  กล่องกระดาษคราฟท์ราคาถูก 01

  กล่องกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล เจาะหน้าต่างให้เห็นสินค้าภายใน

ทรงนี้จะเป็นทรงยอดนิยม สำหรับกล่องใส่ขนมหรืออาหารต่างๆ เนื่องจากทรงนี้ใช้กระดาษไม่มากและง่ายต่อการลงมือทำเอง โดยแพทเทิร์นลักษณะนี้จะเป็นแบบที่ล็อคกันเองในตัว ไม่ต้องใช้แม็กเย็บให้เสียเวลาขณะบรรจุผลิตภัณฑ์ลงไป เป็นแพทเทิร์นที่เห็นได้บ่อยกับกล่องเค้กส่วนใหญ่

 • ทรงอื่นๆ

  โรงพิมพ์แพคเกจจิ้ง02

  กล่องกระดาษ ทรงหกเหลี่ยม ไดคัทตามที่ลูกค้าต้องต้องการ ผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ

 เป็นทรงที่มีลูกเล่นมากกว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมทั่วไป โดยแต่ละทรงก็จะออกแบบให้เข้ากับสินค้าแต่ละประเภท เช่น ทรงหมอนที่นิยมใช้เป็นกล่องพาย ทรงสามเหลี่ยม กล่องทรง6เหลี่ยม ทรงรูปดาว เป็นต้น

2.วัดขนาดสินค้าที่จะใส่ในกล่อง                                                                

จำเป็นต้องวัดทั้งความกว้าง x ยาว x ความสูง ซึ่งหน่วยวัดจะใช้เป็น มิลลิเมตร (mm) เซนติเมตร (cm) นิ้ว (inc) หรือ เมตร (m) ก็ได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดของกล่องกระดาษ

3.อุปกรณ์สำหรับออกแบบกล่อง

อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ดินสอ, ไม้บรรทัด, คัตเตอร์, กรรไกร, กาว, แผ่นรองตัด ฯลฯ แล้วจากนั้นร่างแพทเทิร์นของกล่องตามขนาดที่ต้องการ หรือถ้าใครพอจะใช้โปรแกรม Illustrator เป็นก็ง่ายเลยทีเดียว อาจจะดึงภาพแพทเทิร์นที่ชอบแล้วนำมาดราฟเป็นแบบที่ต้องการแล้วจึงค่อยปริ้นท์ออกมาตัด วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะพอสมควร

ตัวอย่างไอเดียการออกแบบกล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

Credit picture : Pinterest

14 มี.ค.

การเตรียมไฟล์สิ่งพิมพ์สำหรับโรงพิมพ์

โรงพิมพ์

โรงพิมพ์กล่อง กล่องเครื่องสำอาง ปั๊มทอง เคลือบ UV

โรงพิมพ์แต่ละแห่งนั้น มีการจัดระเบียบงานที่เป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้ว นอกจากจะต้องเลือกโรงพิมพ์ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแล้วนั้น ยังต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนที่เป็นการเริ่มต้นการพิมพ์งานที่อยู่ในส่วนของฝ่ายผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์ การเริ่มต้นขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่าเป็นงานชนิดใด เพราะงานแต่ละประเภทจะผ่านขั้นตอนการผลิตต้นฉบับไม่เหมือนกัน หากเป็นงานโฆษณาจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตีโจทย์ วางคอนเซ็ปต์ คิดคำประกอบ ถ่ายภาพประกอบ ถ่ายภาพประกอบ เขียนเนื้อเรื่อง และจัดทำต้นฉบับผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Printcafe ก็เป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ที่เน้นการทำงานที่เป็นขั้นตอน มีระบบระเบียบในการจัดการข้อมูลที่ดี จากข้อมูลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทั้งงานโฆษณาและงานหนังสือ เมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมาจบที่คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อผลิตต้นฉบับให้เป็นไฟล์ชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, PageMaker, Ouark และ Word 

โปรแกรมกราฟิกและการเตรียมไฟล์แต่ละชนิดเพื่อส่งโรงพิมพ์

สำหรับไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติและวิธีการเตรียมไฟล์ที่แตกต่างกัน โดยมีข้อมูลสำหรับแต่ละโปรแกรมดังนี้

ID Adobe InDesign

เป็นโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับงานประเภทจัดหน้าทำหนังสือ หรืองานสิ่งพิมพ์บางชนิด การทำงานคล้ายกับมีโปรแกรม PageMaker และ IIIustrator มารวมกัน หากใครเคยใช้ทั้งสองโปรแกรมที่กล่าวมาแล้ว ก็จะปรับตัวมาใช้ได้ไม่ยาก สำหรับ InDesign นั้นมีโปรแกรมประเภทเดียวกันคือ PageMaker แต่ InDesign นั้นมีโปรแกรมที่กล่าวมาแล้วก็จะปรับตัวมาใช้ได้ไม่ยาก สำหรับ Indesign มีข้อดีเหนือกว่า PageMaker หลายด้าน เพราะมีการพัฒนาให้รองรับการวาดภาพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีกว่า ส่วนข้อด้อยที่กำลังได้รับการแก้ไข ก็คือเรื่องฟอนต์ภาษาไทย ซึ่งอีกไม่นานน่าจะหมดปัญหานี้

ส่วนวิธีการส่งไฟล์ต้นฉบับของ InDesign สะดวกมาก เพราะมีคำสั่ง Package สำหรับรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นที่ต้องการ ตั้งแต่ไฟล์ภาพ ฟอนต์ที่ต้องใช้มารวมในที่เดียว หลังจากนั้นก็สามารถไรท์ต้นฉบับลงแผ่นส่งโรงพิมพ์ได้ทันที โดยไม่ต้องห่วงว่าจะลืมไฟล์ที่จำเป็น 

AI Adobe Illustrator

Illustrator เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการวาดภาพ ผลิตไฟล์ต้นฉบับบรรจุภัณฑ์ ปกหนังสือ และสิ่งพิมพ์หลายชนิด การเตรียมไฟล์ควรเลือกใช้โหมด CMYK เป็นมาตรฐาน ส่วนภาพที่นำมาประกอบ ภาพถ่าย ไฟล์ภาพอื่นที่ไม่ได้เกิดจาก Illustrator การนำมาใช้ควรเลือกแบบ Link เพื่อลดขนาดของไฟล์ ส่วนตัวอักษรถ้าไม่มีการแก้ไขแล้วควรจะ Create Outline ให้เป็นลายเส้นป้องกันปัญหาฟอนต์ เมื่อตันฉบับเสร็จแล้วให้รวบรวมไฟล์ส่งโรงพิมพ์ค่ะ

PS Adobe Photoshop

Photoshop คือหนึ่งในโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องมีติดตั้งไว้ Photoshop เป็นโปรแกรมมากความสามารถด้านจัดการแก้ไขและ เป็นโปรแกรมที่ในวงการผลิตสิ่งพิมพ์นิยมใช้ สำหรับผู้ทำต้นฉบับด้วย Photoshop มีสิ่งที่ต้องเน้นคือเรื่อง Resolution ซึ่งจะต้องใช้ค่า 300 Pixels/Inch ขึ้นไปเพื่อความคมชัด และใช้โหมดสี CMYK กับไฟล์ต้นฉบับ ส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ว่าผลิตต้นฉบับอะไร เช่น ถ้าทำต้นฉบับโปสเตอร์ก็ต้องมีการเผื่อตัดตกด้วย 3-5 cm.

สุดท้าย หลังจากที่ออกแบบไฟล์ต้นฉบับเสร็จแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์ที่เป็นไฟล์ PSD (ไฟล์เฉพาะของ Photoshop) หรือไฟล์ Tiff ไปให้โรงพิมพ์ โดยแนะนำให้บันทึก (Save) แบบรวมเลเยอร์ไป เพื่อป้องกันผู้อื่นนำงานของเรา ไปดัดแปลง ส่วนไฟล์ที่ไม่ได้รวมเลเยอร์ก็ให้เราเก็บไว้ เผื่อต้องการแก้ไขในภายหลัง 

PDF Adobe Acrobat Professional

โปรแกรม สำหรับแปลงไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมอื่นให้เป็นไฟล์ PDF ที่เป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง โดยเฉพาะงานสิ่งพิมพ์ เมื่อทำเป็นไฟล์ PDF แล้วขนาดไฟล์จะเล็กลงจนสามารถส่งต้นฉบับทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสบายๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องฟอนต์และภาพ (เมื่อทำทุกขั้นตอนถูกต้อง) แถมป้องกันการนำไฟล์ต้นฉบับไปแก้ไขได้ในระดับหนึ่งด้วย 

PM Adobe PageMaker

โปรแกรม ด้านการจัดหน้าที่คุ้นเคยกับนักออกแบบมานาน PageMaker เป็นโปรแกรมจัดหน้าที่ใช้งานง่าย มีความสามารถในระดับที่ดี แต่ไม่มีการพัฉนาต่อมานานแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ดังนั้นการใชเทคนิคบางอย่างจึงต้องอาศัยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator มาร่วมทำงานก็จะได้ผลงานที่สวยสมใจ โปรแกรมนี้เหมาะกับงานผลิตต้นฉบับหนังสือ แต่ก็สามารถทำงานสิ่งพิมพ์อื่นได้บ้าง ในส่วนของการส่งไฟล์ทำได้ 2 วิธี คือ การส่งเป็นไฟล์ PageMaker โดยตรง ซึ่งต้องรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งไปด้วย เช่น ฟอนต์ ภาพที่ใช้ในงาน  หรือจะเลือกวิธีแปลงเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ 

MS Microsoft Word

เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่นักเขียนนิยมใช้ ส่วนมากใช้พิมพ์ต้นฉบับแล้วส่งไปให้ทีมออกแบบพัฒนาต้นฉบับให้สวยงาม แต่ถ้าหากไม่มีผู้ออกแบบให้ และไม่ถนัดการใช้โปรแกรมกราฟิกก็สามารถตกแต่งเองใน Word แล้วส่งพิมพ์ก็ได้ ซึ่งในผู้ชำนาญ Word บางกลุ่มก็สามารถทำให้งานออกมาดูสวยงามไม่แพ้ผลิตต้นฉบับจากโปรแกรมกราฟิกเลย 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับการเตรียมไฟล์สำหรับส่งโรงพิมพ์ ถึงจะมีโปรแกรมเยอะก็จริงแต่ควรเลือกโปรแกรมให้เข้ากับประเภทงานที่ต้องการทำ อย่างสมมุติหากท่านใดต้องการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็แนะนำให้เลือกใช้โปรแกรม Ai แล้วบันทึกเป็นไฟล์ Ai เช่นกัน เพื่อง่ายต่อการที่โรงพิมพ์จะเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขบางส่วนที่จะมีปัญหากับงานของทุกท่านค่ะ แล้วไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ 🙂

13 มี.ค.

หลักการเลือกโรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการใช้งาน 

โรงพิมพ์

หลักการเลือกโรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการใช้งาน

โรงพิมพ์    คือสถานที่รับพิมพ์งานสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อพิมพ์แบบหนังสือ สิ่งพิมพ์ใบปลิวต่างๆ หรือ โรงพิมพ์เกี่ยวกับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ซึ่งโรงพิมพ์ในปัจจุบันมีจำนวนมากและมีหลากหลายประเภท การเลือกใช้โรงพิมพ์ก็ต้องดูว่าเราต้องการพิมพ์สินค้าประเภทไหน เช่น Printcafe เว็ปไซต์ของเราก็มีโรงงานรับพิมพ์โดยตรง ไม่ผ่านนายหน้า ซึ่งการจะเลือกโรงพิมพ์นั้น เราจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้โรงพิมพ์กันก่อน ในบทความนี้เราได้เสนอหลักในการเลือกโรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของการใช้งาน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้

การบริการ

การบริการเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเลย ความประทับใจแรกคือ เมื่อลูกค้าติดต่อทางโรงพิมพ์ ถ้าได้รับการบริการที่ดี ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ อยากทำงานด้วยกันต่อไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการ เพราะไม่ว่าใครก็ต้องการที่จะได้รับการบริการที่ดี โรงพิมพ์ที่ดีนั้นต้องให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์ และต้องเป็นฝ่ายโทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งขั้นตอนงานที่ดำเนินการไปถึงไหน เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าตลอดจนตอนที่รับสินค้า

คุณภาพของงาน

คุณภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่ว่าลูกค้าส่วนมากกลับไม่ให้ความสำคัญกับส่วนนี้เท่าไหร่ โดยเฉพาะการพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลทางการโฆษณาและการสร้างแบรนด์ได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้ดูมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรจะพิจรณาประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกโรงพิมพ์ คือเลือกโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพ ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและไม่ควรจะโฟกัสที่ราคาเพียงอย่างเดียว

การส่งงานกับลูกค้า

โรงพิมพ์ที่ดีนอกจากจะต้องรักษามาตรฐานของงานพิมพ์แล้ว ยังต้องรักษาเวลาในการส่งงานกับสินค้าให้กับลูกค้า ถ้าการส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้าอย่างหนัก ดังนั้นการส่งงานให้ตรงเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ควรเลือกโรงพิมพ์ที่ตรงเวลานะคะ

ระบบการพิมพ์

งานพิมพ์นั้นมีหลากหลายระบบ เช่น การพิมพ์ระบบ Offset, Digital, Inkjet เป็นต้น การที่เราจะพิมพ์งานควรรู้ก่อนว่างานของเราเหมาะกับการพิมพ์งานแบบไหน ดังนั้นควรตกลงสอบถามกับโรงพิมพ์ให้ดีก่อนนะคะ

การตกลงราคา

ใครๆก็อยากได้สินค้าราคาถูก ราคาจึงเกือบจะเป็นปัจจัยอย่างแรกๆในการเลือกโรงพิมพ์ แน่นอนว่าโรงพิมพ์ที่ทั้งถูกและดีก็ไม่ได้หาง่ายๆกันซักท่าไหร่ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพิมพ์ดีๆจะไม่มีเลย ในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นยุคของการแข่งขันกันเลยก็ว่าได้ การที่เลือกโรงพิมพ์ที่ขายถูกอย่างเดียวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะถ้าหากงานพิมพ์นั้นมีราคาถูกเกินไป อาจจะหมายความว่าคุณจะได้สินค้าที่คุณภาพแย่ สีเพี้ยน เป็นต้น ควรจะคำนึงปัจจัยต่างๆเช่น คุณภาพ ระยะเวลาการผลิต ระบบการพิมพ์ การบริการ ดังที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ   

การเลือกใช้โรงพิมพ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของการใช้งาน จะทำให้เราได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับบริการที่ดี มีการส่งมอบงานตามกำหนด และคุ้มค่ากับราคาอีกด้วยคะ เรา Printcafeให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ ที่เป็นรูปแบบของคุณเอง ทำให้ธุรกิจของคุณมีความเด่นชัดและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้อย่างเข้าใจ

แนะนำ >> ผลงานการผลิตและออกแบบของเรา 

12 มี.ค.

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร?

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ

กล่องบรรจุภัณฑ์  หรือหีบห่อแพคเกจจิ้งสินค้า ต่างก็มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์นั้นเป็นชิปปิ้งมาร์ก(Shipping Mark) อย่างหนึ่ง ใช้สำหรับบอกวิธีการจัดการขนส่ง เช่น หากเราต้องการให้กันด้านไหนขึ้นเราก็ใช้สัญลักษณ์ This side up ที่เป็นหัวลูกศรชี้ขึ้น เพื่อบอกผู้ขนส่ง จัดการให้ถูกต้องและเป็นการป้องกันสินค้าพังเสียหายด้วย หลายคนคงคุ้นตากันมาบ้าง แต่ก็มีอีกมากที่ยังไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ หรือข้อมูลบนฉลากสินค้าเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร หรือมีประโยชน์ยังไง ในบทความนี้ Printcafe จึงได้รวบรวมทั้งสัญลักษณ์และความหมายมาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระความรู้กัน

 

สัญลักษณ์ห้ามซ้อนทับหรือวางทับ (Do not stack)

เครื่องหมายนี้แจ้งเพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือกล่องบรรจุภรรณ์ชนิดนี้ ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกันเพราะอาจจะทำให้สิ่งของด้านในเสียหายได้

สัญลักษณ์นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Re-Use)

สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงตัวคือสามารถนำกล่องบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อกลับมาใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นด้านบน (This side up)

สัญลักษณ์หันด้านที่มีลูกศรขึ้นมักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่าง  เป็นประจำอยู่แล้วและทุกคนคงจะรู้จักมันดี ความหมายก็คือให้หันด้านที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้นด้านบนเสมอ

สัญลักษณ์รูปแก้วแตก (Fragile)

สัญลักษณ์รูปแก้วแตกหมายถึงสินค้าด้านในบอบบาง มีความเสี่ยงที่จะแตกง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

สัญลักษณ์รูปมือ (Handle with care)

หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้ายๆกับ Fragile แค่สินค้าชนิดนี้จะไม่แตกหักง่ายนั่นเอง จะแสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนสินค้าเนื่องจากกอาจจะทำให้สินค้าด้านในกล่องบรรจุภัณฑ์เสียหายได้

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้า (No stepping on)

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้ามักจะระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณ์ที่บรรจุสินค้าที่เสียหายง่าย  กล่องมีขนาดไม่หนามาก อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์หรือสืนค้าภายในกล่องหากเหยียบ หรือขึ้นไปยืนบนกล่องบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์สัญลักษณ์ ให้ใช้ล้อเข็นเท่านั้น

สัญลักษณ์รูปร่ม (Keep dry)

สัญลักษณ์นี้หมายถึงสินค้าภายในห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ (Flammable gas)

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ ใช้เพื่อแสดงให้ทราว่าสินค้าที่อยู่ในหีบห่อ กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์นี้เป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย ควรวางให้ห่างที่ๆ ก่อให้เกิดประกายไฟง่าย เพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายอันมาจากเพลิงไหม้

สัญลักษณ์หัวกระโหลกไขว้ (Toxic)

สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี เมื่อพบเห้นกล่องบรรจุภรรณ์ที่มีเครื่องหมายนี้ให้เข้าใกล้ ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดการระคายเคือง หรืออาจเกิดอันตรายเนื่องจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในกกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ได้

สัญลักษณ์วางสินค้าทับซ้อนกันได้ (Max__Layer)

กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้จะแสดงให้เห็ว่าสินค้านี้สามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่ส่วนมากจะระบุจำนวนน้ำหนักที่สามารถรับไดั แจ้งไว้ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากหีบห่อ  และส่วนมากสินค้าที่มีสัญลักษณ์แบบนี้จะถูกวางไว้ด้านชั้นบนหรือบนสุดเสมอ เช่น Max 3 layer ซ้อนได้ไม่เกิน 3 ชั้น เป็นต้น

 

10 มี.ค.

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สวยด้วยแนวคิด “วาบิ-ซาบิ” 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สวยๆ ด้วยแนวคิด “วาบิ-ซาบิ”

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สวยๆ ด้วยแนวคิด Wabi-Sabi เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการคิดแบบคนญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงมุมมองของโลก ที่ความงามมีศูนย์กลางอยู่ที่การยอมรับของความตายและความไม่สมบูรณ์ คือความงดงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่อยู่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์” ต้นกำเนิดของแนวความคิดนี้ สามารถสืบย้อนไปถึงเมื่อสมัยที่ ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองในญี่ปุ่น หลังจากศตวรรษของการผสมผสานศิลปะ และอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากจีน ในที่สุดก็กลายเป็นอุดมคติของญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด

แนวคิดของ “วาบิ-ซาบิ” นั้นมีความคล้ายคลึงกับแนวความคิด ในศาสนาพุทธ (เกิด,แก่,เจ็บ,ตาย) โดยชาวพุทธทั่วโลกจะรู้สึกว่าวัตถุ ที่ตรงกับแนวความคิดเหล่านี้เป็น “สิ่งที่สวยงาม” เป็นแนวทางความงาม ที่สามารถพบได้ในทั่วทุกพื้นที่ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น  Wabi-Sabi ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปสู่ศิลปะในแขนงต่างๆ  การออกแบบ, สวนเซน, พิธีชงชา, ห้องพิธีชงชาญี่ปุ่น ,การจัดดอกไม้ ,แม้กระทั่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ Wabi-Sabi ได้อย่างชัดเจน

“วาบิ-ซาบิ” (wabi-sabi ) Wabi ความเรียบง่าย สมถะ ความอิ่มเอิบในความเรียบง่าย ซึ่งย่อจากคำว่า wabishii  ที่แปลว่า รู้สึกแย่ ลำบาก ยากไร้ Sabi ความเงียบสงัด สภาพจิตใจที่สงบนิ่ง และสูงส่ง ซึ่งย่อมาจากคำว่า Sabishii ที่แปลว่า เหงา เศร้า เดียวดาย Wabi-sabi จึงเป็นหลักแนวคิดที่ว่า “สรรพสิ่งไม่สมบูรณ์แบบ” รวมกันแล้วเป็นแนวความคิดที่มองว่า “สรรพสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์แบบ” ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่อิงตามแนวคิดของวาบิซาบินั้น สามารถออกแบบโดยอาศัยหลักการความงามของ วาบิ-ซาบิ เป็นหัวใจแห่งความงามตามลัทธิเซนที่มีหลักการ 7  หลักการคือ

Kanso (Simplicity or elimination of clutter)

ความเรียบง่าย หรือการขจัดองค์ประกอบที่ฟุ่มเฟือยออกไปเปิดเผยถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ สิ่งที่จะแสดงในแบบธรรมดาเรียบง่ายอย่างธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง คงความเรียบง่ายธรรมดาของสิ่งนั้นๆไว้ ความเรียบง่าย ที่แสดงสัจจะแท้จริงของธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา

Fukinsei (Asymmetry or irregularity)

ความไม่สมส่วน ไม่สมมาตร ไม่สม่ำเสมอ ความคิดของการควบคุมความสมดุลในองค์ประกอบ ผ่านความไม่สมส่วนและความไม่สมบูรณ์ เป็นทฤษฎีของความงาม เซน ความไม่สมบูรณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ที่มีความกลมกลืนกัน ในความไม่สมดุลยังมีความสมดุล คือความงามตามธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยความน่าดึงดูด

Shibui/Shibumi (Beautiful by being understated)

ความสมถะ เนื้อแท้ แก่นแท้ของวัตถุ แนวคิดของการออกแบบที่เรียบง่าย คือความสมถะ และความงามผ่านการออกแบบที่ชัดเจนและไม่มีอะไรเพิ่มเติม “เรียบง่ายโดยไม่ต้องฉูดฉาด ความเรียบง่ายสง่างาม ความกะทัดรัดชัดเจน” เป็นคำที่บางครั้งใช้วันนี้ในการอธิบายสิ่งที่เรียบง่ายแต่สวยงาม

Shizen (Naturalness)

ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง เช่น การเปิดเผยเนื้อแท้ของลายไม้หมายถึงความเป็นธรรมชาติ ในการที่จะหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเทียม การวิเคราะห์วิธีการนี้จะต้องหาและแสดงในลักษณะธรรมดา ที่เรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้ไปถึงที่รากฐาน ตามธรรมชาติของมัน ถึงแม้จะมีการออกแบบ ที่เรากำลังพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมันไม่ได้เป็นธรรมชาติดิบ แต่ผู้ชมรับรู้ได้ถึงความรู้สึก ถึงวัตถุประสงค์และความตั้งใจ

Yugen (Profundity)

ความล้ำลึก ความแยบยล ความงามอันแท้จริงที่สามารถปลุก ให้ตื่นจากความไม่รู้ ความลึกซึ้ง ความงามที่แท้จริงคงอยู่ โดยมีองค์ประกอบหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ ในสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจน ในตัวหนังสือไม่กี่คำ หรือเส้นเพียงไม่กี่เส้น เช่น สวนหินญี่ปุ่น ที่บ่งบอกถึงการมองเห็นที่มากขึ้น นั่นก็คือการแสดงมากขึ้นโดยการแสดงออกแต่น้อย

Datsuzoku (Freedom from habit)

ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ รูปแบบ ประเพณีนิยม หลบหนีจากชีวิตประจำวัน หลักการนี้จะอธิบายถึงความรู้สึกของความประหลาดใจ และความประหลาดใจ เมื่อได้ตระหนักว่า พวกเขาสามารถมีอิสระจากข้อผูกมัด มีอิสระจากกฏเกณฑ์ หรือข้อจำกัดต่างๆ นักออกแบบควรมีความคิด จินตนาการของตน แล้วปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นไปอย่างอิสระ

Seijaku (Tranquility)

พลังของความสงบ ความเงียบสงบ ความสงัดในจิตใจอันไม่ถูกเงื่อนไขใดใดร้อยรัด ความเงียบสงบ สันโดษ นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่คุณอาจจะมี เมื่อได้อยู่ในสวนญี่ปุ่น

ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการของวาบิซาบิ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : บทความ

ขอบคุณรูปภาพจาก (C)

09 มี.ค.

บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ นวัตกรรมใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ นวัตกรรมใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ(Smart packaging) คือ บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้นทางด้านความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค ฉีกกฎบรรจุภัณฑ์แบบเดิมๆ ที่มีหน้าที่เพียงปกป้องสินค้า หรือมีแค่ความสวยงาม แต่บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมการควบคุมหรือปกป้องมาผสมผสานกับบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลไม้หรืออาหารในบรรจุภัณฑ์นั้น เพื่อให้มีอายุในการรับประทานที่ยาวนานขึ้น และสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น ด้วยการใช้สารประกอบเป็นตัวควบคุมบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีสกัดกั้นหรือแพร่ก๊าซต่างๆ ส่วนการทำงานของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ คือการนำวัสดุหรือฟิล์มที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์ และ ควบคุมบรรยากาศกับก๊าซภายในบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

ซึ่งในอดีตหากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสด เช่น ผักผลไม้ หรือ เนื้อสัตว์ต่างๆ ก็สามารถเลือกซื้อกันได้อย่างค่อนข้างมั่นใจกับความสดใหม่ แต่เมื่อวิถีในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ระบบการค้าขายก็เริ่มเปลี่ยนไปเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค จากที่เคยวางขายที่ตลาดสด ก็เปลี่ยนมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม บนชั้นตามซูเปอร์มาเก็ตต่างๆเพื่อรอการเลือกซื้อจากผู้บริโภค แม้ว่าอุณหภูมิของชั้นวางใน ซูเปอร์มาเก็ตจะเหมาะต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ แต่การที่ต้องอยู่บนชั้นวางเป็นระยะนานย่อมจะทำให้ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ลดลงไปเรื่อยๆ 

แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็มีการผสมผสานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มีประโยชน์ในด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ที่จะฉีกกฎบรรจุภัณฑ์แบบเดิมๆ ทำให้สินค้าสามารถจะพูดคุยสื่อสารกับผู้บริโภค แทนพนักงานขาย ซึ่งบรรจุภัณฑ์อัจริยะเป็นกระแสใหม่ที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สินค้าชนิดใหม่ สำหรับในประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและผลผลิตทางการเกษตร เพราะไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ smart packaging หรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ช่วยทำให้ ผู้ผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า ทำให้ ตราสินค้าหรือแบรนด์น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง และความสนใจต่อสุขภาพและสไตล์การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สูงขึ้นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะอาศัยการผสมผสานหลาย ๆ เทคโนโลยีเข้าด้วยกันไม่ว่าจะ เป็นวัสดุแบบใหม่ที่มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพดีขึ้น การผลิตแบบใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างนาโนเทคโนโลยี พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์ฉลาด เหล่านี้มีราคาถูกลง เบาลง เล็กลงและทนทานมากยิ่งขึ้น

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart packaging) เป็นได้มากกว่าป้ายฉลากบอกราคา หรือโลโก้ยี่ห้อสินค้า  “ฉลากแหนม” เป็นอีกหนึ่งผลงานการ ค้นคว้าของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ ใช้เป็นเครื่องบอกระดับความเปรี้ยวของแหนม  เนื่องจากแหนมเป็นผลิตภัณฑ์หมัก โดยใช้แบคทีเรีย แลกติก (lactic acid bacteria) กลิ่น รสชาติและ เนื้อสัมผัสของแหนมจะเปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง กระบวนการหมัก โดยทั่วไปแหนมจะหมักได้ที่เมื่อมีค่าความ เป็นกรด-ด่างประมาณ 4.2 และมีปริมาณกรดที่ ไทเทรตได้ ซึ่งในที่นี้คือ กรดแลกติก (lactic acid) ประมาณ 1% ฉลากแหนมเป็นสติ๊กเกอร์แถบสี เหลือง ที่มีส่วนผสมของสารละลายสีย้อมพิมพ์ลงบน ฟิล์มพลาสติกไนลอน/โพลิเอทิลีน เมื่อนำฉลากแหนม ไปติดบริเวณด้านนอกของฟิล์มพลาสติกบรรจุแหนม ฉลากแหนมจะค่อยๆ เปลี่ยนสีตามระดับความเปรี้ยว ของแหนมได้3 ระดับ คือ สีเหลืองจะเปรี้ยวน้อย สี ส้มจะเปรี้ยวปานกลาง และสีแดงจะเปรี้ยวมาก ซึ่ง เมื่อฉลากแหนมเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการเมื่อใด ผู้ บริโภคก็สามารถนำแหนมเข้าตู้เย็น เพื่อคงระดับ ความเปรี้ยวนั้นไว้ จนถึงเวลาที่ต้องการบริโภค แต่ อย่างไรก็ตาม แถบวัดความเปรี้ยวยังมีข้อจำกัดคือ จะวัดได้เฉพาะแหนมที่ห่อด้วยพลาสติกเท่านั้น ไม่ สามารถใช้วัดกับแหนมที่ห่อใบตองได้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ถือเป็นการพัฒนาที่เป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติวงการบรรจุภัณฑ์ที่ควรได้รับการสนับสนุนให้สามารถใช้งานจริงได้ในอนาคต

 

อ่านบทความเกี่ยวกับSmartPackaingได้ที่  : editiontruth

สอบถามข้อมูลหรือดูสินค้าของเราได้ที่ : Pintcafe.asia