บทความสัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร?

กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ หีบห่อแพคเกจจิ้งสินค้า ต่างก็มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์เป็นชิปปิ้งมาร์ก(Shipping Mark) อย่างหนึ่ง ใช้สำหรับบอกวิธีการจัดการขนส่ง เช่น หากเราต้องการให้กันด้านไหนขึ้นเราก็ใช้สัญลักษณ์ This side up ที่เป็นหัวลูกศรชี้ขึ้น เพื่อบอกผู้ขนส่ง จัดการให้ถูกต้องและเป็นการป้องกันสินค้าพังเสียหายด้วย หลายคนคงคุ้นตากันมาบ้าง แต่ก็มีอีกมากที่ยังไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ หรือ ข้อมูลบนฉลากสินค้า เหล่านั้นมีความหมายอย่างไร หรือมีประโยชน์ยังไง ในบทความนี้ Printcafe.asia จึงได้รวบรวมทั้งสัญลักษณ์และความหมายมาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระความรู้กัน

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 06

สัญลักษณ์ห้ามซ้อนทับหรือวางทับ (Do not stack)

เครื่องหมายนี้แจ้งเพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือกล่องบรรจุภรรณ์ชนิดนี้ ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกันเพราะอาจจะทำให้สิ่งของด้านในเสียหายได้

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 05

สัญลักษณ์นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Re-Use)

สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงตัวคือสามารถนำกล่องบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อกลับมาใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 07

สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นด้านบน (This side up)

สัญลักษณ์หันด้านที่มีลูกศรขึ้นมักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นประจำอยู่แล้วและทุกคนคงจะรู้จักมันดี ความหมายก็คือให้หันด้านที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้นด้านบนเสมอ

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 10

สัญลักษณ์รูปแก้วแตก (Fragile)

สัญลักษณ์รูปแก้วแตกหมายถึงสินค้าด้านในบอบบาง มีความเสี่ยงที่จะแตกง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 09

สัญลักษณ์รูปมือ (Handle with care)

หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้ายๆกับ Fragile แค่สินค้าชนิดนี้จะไม่แตกหักง่ายนั่นเอง จะแสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนสินค้าเนื่องจากกอาจจะทำให้สินค้าด้านในกล่องบรรจุภัณฑ์เสียหายได้

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 04

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้า (No stepping on)

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้ามักจะระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณ์ที่บรรจุสินค้าที่เสียหายง่าย  กล่องมีขนาดไม่หนามาก อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์หรือสืนค้าภายในกล่องหากเหยียบ หรือขึ้นไปยืนบนกล่องบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์สัญลักษณ์ ให้ใช้ล้อเข็นเท่านั้น

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 03

สัญลักษณ์รูปร่ม (Keep dry)

สัญลักษณ์นี้หมายถึงสินค้าภายในห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 02

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ (Flammable gas)

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ ใช้เพื่อแสดงให้ทราว่าสินค้าที่อยู่ในหีบห่อ กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์นี้เป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย ควรวางให้ห่างที่ๆ ก่อให้เกิดประกายไฟง่าย เพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายอันมาจากเพลิงไหม้

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 01

สัญลักษณ์หัวกระโหลกไขว้ (Toxic)

สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี เมื่อพบเห้นกล่องบรรจุภรรณ์ที่มีเครื่องหมายนี้ให้เข้าใกล้ ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดการระคายเคือง หรืออาจเกิดอันตรายเนื่องจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในกกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ได้

สัญลักษณ์ข้างหีบห่อ มีความหมายอย่างไร? 08

สัญลักษณ์วางสินค้าทับซ้อนกันได้ (Max__Layer)

กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้จะแสดงให้เห็ว่าสินค้านี้สามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่ส่วนมากจะระบุจำนวนน้ำหนักที่สามารถรับไดั แจ้งไว้ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากหีบห่อ  และส่วนมากสินค้าที่มีสัญลักษณ์แบบนี้จะถูกวางไว้ด้านชั้นบนหรือบนสุดเสมอ เช่น Max 3 layer ซ้อนได้ไม่เกิน 3 ชั้น เป็นต้น


Printcafe.asia โรงงานพิมพ์กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องบรรจุภัณฑ์ ขั้นต่ำน้อย ราคาถูก
นอกจากล่องแล้วยังมี ถุงกระดาษ (Shopping bag) กล่องจั่วปังพรี่เมี่ยม (Premium box)
สติ๊กเกอร์กันปลอม 2D 3D เริ่มที่ 1,000 ดวง (Void Sticker) ถุงซิปซองฟอยล์ (Foil bag)

ที่อยู่ : 103/11 ซอยบางแค 12 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10150
โทร : 063-593-2429 / 063-593-9653

Copyright @ 2018-2019 Printcafe.asia All right reserved

จดทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

มีความปลอดภัย (Secure) การเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ใช้งานอย่างปลอดภัย ยืนยันจาก Google