ฉลากติดสินค้า

แสดง 1 รายการ

ฉลากสินค้า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสร้างสร้างแบรนด์ได้ไม่ต่างกับที่บรรจุภัณฑ์ทำได้ ซึ่งการทำฉลากสินค้านั้นเป็นที่นิยมไม่น้อยในปัจจุบัน เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าการทำบรรจุภัณฑ์และความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและการใช้งานมากกว่า ฉลากสินค้าจึงเป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการหลายรายเลือกใช้กัน ซึ่งการออกแบบฉลากสินค้านั้นก็ต้องออกแบบให้มีความโดดเด่นสะดุดตา แต่ไม่ควรจะดูรกตาจนเกินไป นอกจากนี้ควรระบุข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนและต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย